• Haurtzaroaren kultura sortzea parte hartzeko kultura sortzea da, eta haurren zerbitzurako aukera-berdintasunaren kultura sortzea. Udalekuek eredu bat izan behar dute entzuteko. haur bakoitza kontuan hartzeko, bere interesa kontuan hartzeko, inplikatzen lagunduz.

• Neskentzat eta mutilentzat, parte hartzeak zera esan nahi du: genero-mugarik gabe gaitasunak eta trebetasunak dituztela, gai askotan ekarpenak egin ditzaketela. Erantzukizun pafekatuak dituztela. eta komunitatearen bamran duten bizitza ulertzea. Haurren garapena jolasetik abiatuta bermatzea. Jolasaren bidez gizarte honeta aurrera egiteko ezinbestekoak diren balioak eta printzipioak garatzea-

  • Crear cultura de infancia es crear cultura de participación. y es crear cultura de igualdad de oportunidades al servicio infantil. Las colonias deben convertirse en un modelo de cómo escuchar, de cómo tener en cuenta a cada niñ@, de cómo considerar su interés permitiéndole implicarse.
  • Para l@s niñ@s participar significa descubrir que tienen capacidades y habilidades sin que existan limitaciones de género, que pueden hacer contribuciones en muchos asuntos. que tienen responsabilidades compartidas, y comprender servida dentro de la comunidad.
  • Garantizar el desarrollo de l@s niñ@a partir del juego. Desarrollar mediante el juego los valores y principios imprescindibles para avanzar en esta sociedad.
  • Observar, intervenir, acompañar y dinamizar la participación.
  • Las colonias serán un espacio donde se trabajará el respeto a la naturaleza, y todos los seres vivos. También se trabajará de manera transversal o directamente el respeto a todos los espacios públicos del municipio y al mobiliario urbano.

 

• Udalekuetako profesionalek partaidetza behatzeko. esku hartzeko’ laguntzeko eta dinamizatzeko eskumenak izango dituzte.

• Udalekuetako kideen artean sortzen den harremana izango da elementu nagusia, segurtasuna etaledo konfiantza eman beharko duen eta konpromiso errazak eraikitzea ahalbidetuko duen hurbileko harremana.

• Genero-berdintasuna sustatzeko eta indarkeria sexistari aurrea hafzeko guneaizangoda, erantzukizuna, ahalduntzea eta berdintasunezko harremanak sustatuz, genero-estereotipoak eta -rolak alde batera utzita. Eta une oro genero-identitatearen aniztasuna kontuan hartuta’